Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Två brandmän förbereder sig på losstagning av kvinna vid en trafikolycka

Om oss

Vi är räddningstjänsten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vi arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar.

Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Vi tar oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor och vi agerar vid stormskador, kemolyckor och farliga utsläpp. Efter en olycka följer vi upp med trygghetsskapande aktiviteter och olycksundersökningar.

För att alla ska kunna skydda sig och agera vid olyckor erbjuder vi utbildning och rådgivning. Vi arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. 

Idag är vi omkring 500 medarbetare som jobbar med över 40 olika yrken. Vi arbetar över hela vårt geografiska område och utgår från de olika stationerna i våra medlemskommuner. Vi samverkar med en rad andra aktörer som till exempel andra räddningstjänster, polis, sjukvård, frivilliga, kommuner, föreningar och andra organisationer. Tillsammans kan vi göra skillnad för att skapa medveten trygghet.

Vår vision – tillsammans för ett olycksfritt samhälle!

Vår övertygelse är att den bästa olyckan är den som inte händer. Det viktigaste för alla - både den enskilde och samhället i stort, är att det inte inträffar några olyckor alls. När en olycka ändå inträffar ska man själv eller någon i närheten kunna göra något. För detta krävs information och utbildning. Samtidigt måste vi kunna erbjuda professionella och snabba räddningsinsatser när den enskildes förmåga inte räcker till.

Vår vision innebär att det är absolut mest värdefullt för alla:

  • att det inte händer en olycka,
  • och om olyckan ändå inträffar att någon gör något direkt,
  • och om det inte hjälper – att vi kommer med full kraft.

Därför är vårt uppdrag nu bredare än någonsin tidigare. Vi ska inte bara rädda dem som är i nöd – vi ska också hjälpa dig att ta ditt ansvar för liv och säkerhet. 

En självklar del i detta arbete är att känna igen risker och förebygga att olyckor alls uppstår. Man kan säga att vi ska försöka göra oss själva överflödiga. Det är naturligtvis en omöjlighet, men den vision vi strävar efter är ändå just ett olycksfritt samhälle.