Besvärligt väder

När vi drabbas av stormar, starka vindar, regn och översvämningar eller allmänt besvärligt väder kan det vara bra att känna till vad räddningstjänsten rekommenderar. Både hur du kan förbereda dig, vad du kan göra när det händer och vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Paraply med regnstänk

Storm

 

 • Ta in eller surra fast lösa föremål från trädgårdar, uteplatser och balkonger. Till exempel studsmattor, cyklar, krukor, lyktor, soptunnor och andra föremål som kan blåsa iväg och ställa till skada.
 • Se över förtöjningar på båtar så att de inte slits loss.
 • Se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.
 • Stanna om möjligt inomhus under en storm för att inte riskera att bli skadad av kringblåsande föremål.
 • Följ prognosen och håll dig uppdaterad.

Strömavbrott

Inför ett befarat strömavbrott är det bra att se till att mobiler och bärbara är laddade. Det är också bra att tappa upp vatten vid längre strömavbrott, innan trycket i ledningssystemen försvinner.

Saker som är bra att ha hemma: 

 • Ficklampa och batteridriven radio samt extra batterier. Har du ingen batteridriven radio kan bilradion vara ett alternativ.
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor.
 • Konserver och stormkök.
 • Fotogenvärmare eller annan extra värmekälla.

Kraftigt regn och översvämning

Översvämningar kan uppstå i samband med stormar, som en följd av kraftigt regn eller på grund av högt vattenstånd i Öresund, stigande vattennivåer i åar och bäckar samt i avloppssystem.

Vid kraftiga regn och skyfall kan avlopps- och dagvattenledningssystem bli överbelastade, och det finns risk för översvämningar och mycket vatten på gator och i viadukter.

Fastighetsägare kan framför allt drabbas av översvämning i källare. Så det är viktigt att du som fastighetsägare är beredd och vet hur du kan skydda din bostad.

Om du drabbas av översvämning

 

 • Vid stigande vattennivåer och översvämning behöver räddningstjänsten prioritera fara för liv och samhällsviktig verksamhet. Det kan också vara svårt att pumpa bort vattnet då alla vattensystem redan är fyllda. Vattnet kommer att sjunka undan först när det slutar regna och vattentrycket sjunker.
 • Om din källare eller bostad är drabbad – bryt strömmen på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.
 • Fotografera skadorna och ta genast kontakt med ditt försäkringsbolag.
 • Ring 112 vid allvarlig fara för liv eller egendom.

Råd vid risk för översvämning

Vid frågor om hur du ska göra kan du  ringa 113 13, informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser.

 

 • Flytta värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

I trafiken

I samband med besvärligt väder kan det bli störningar i trafiken med köer, begränsad framkomlighet och avstängda vägar. Kontrollera därför status på vägarna om du behöver ge dig ut. Trafikverket och Skånetrafiken är bra informationskällor. 

 • Undvik att ge dig ut i trafiken om det inte är nödvändigt.
 • Anpassa hastighet efter väglag och håll avstånd.
 • Vid kraftig nederbörd ökar risken för vattenplaning och att vägbanorna kan översvämmas, framförallt i svackor till exempel under viadukter.
 • Är vägbanan översvämmad kör inte på djupare vatten än upp till bromsskivorna på bilen.

 

Håll dig informerad

 • fastighetsägare
 • privatperson
 • besvärligt väder

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:00