Trafikolycka

Här berättar vi mer om hur du kan göra om du skulle komma först till en trafikolycka.

Brandmän som arbetar med en bil som varit med om trafikolycka

1. Stanna säkert

Parkera din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken.

2. Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta hjälp av andra som kommer till platsen. 

3. Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar, använd varningsblinkers och liknande, så att ingen kör in i olyckan.

4. Larma

Larma SOS på telefonnummer 112.

5. Rädda

Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, till exempel brand? Försök flytta den/de skadade till en säker plats. Låt annars de drabbade sitta kvar, håll dem stilla och se till att de har fria luftvägar. Om det finns risk för brand - se om du hittar en handbrandsläckare så att du kan försöka släcka om det börjar brinna. 

 

Om du kommer fram till en olycksplats där räddningsarbetet pågår. Tänk på att visa hänsyn till de drabbade och lägg undan kameran.

Efter olyckan

Vad gör räddningstjänsten på olycksplatsen och vad du kan göra om du varit inblandad i en trafikolycka.

Personskador

Vår största och främsta uppgift är att omhänderta skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper sönder en bil. Detta gör vi för att förhindra rygg- och nackskador på den olycksdrabbade.

Vi ser till att bilen blir strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. Vi spärrar även av olycksplatsen för att det ska vara en så säker och trygg plats som möjligt.

Bärgning

Om ett fordon måste bärgas, och om polis inte är närvarande vid olycksplatsen, ska du ringa det bärgningslarmnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de vanligtvis kontakten med utsedd jourbärgare.

Har du varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du – utöver ditt eget försäkringsbolag – kontakta Trafikförsäkringsföreningen (08-522 78 200) som reglerar den här typen av trafikskador.

  • privatperson
  • vid olyckor

Senast uppdaterad: 15 maj 2024, Kl 11:50