Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Syds digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Anslag och tillkännagivanden

Här publiceras nya anslag och tillkännagivanden.

Att överklaga beslut

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Läs mer

Justerade protokoll »
Fastställda mötestider för direktionen »
Rambudget »
Årsredovisningar »