Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Syds officiella anslagstavla. Här hittar du protokoll från direktionen och kungörelser.

Kungörelser

Information till boende/hyresgäster på gemensamhetsboendet på adress Hardeberga station 114, fastighetsbeteckning SANDBY 11:4.

Information till boende/hyresgäster gällande förbud

Årsredovisning

Här hittar du årsredovisning 2018

Rambudget

Här hittar du den senaste rambudgeten.

Fastställda mötestider för direktionen

Följande mötestider för 2019 är fastställda. Samtliga möten äger rum på Station Lund i Sessionsrummet.
10 januari
14 februari
15 mars 
10 juni
17 oktober 
11 december

Du kan läsa mer om direktionen här.