Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Syds officiella anslagstavla. Här hittar du protokoll från direktionen och kungörelser.

Kungörelser

Här kommer vi att publicera kungörelser löpande.

Årsredovisning

Här hittar du den senaste årsredovisningen.

Rambudget

Här hittar du den senaste rambudgeten.

Fastställda mötestider för direktionen

Följande mötestider för 2017 är fastställda. Samtliga möten äger rum på Station Lund i Sessionsrummet.
09 februari
15 mars 
16 juni
17 oktober 
14 december

Du kan läsa mer om direktionen här.