Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Syds officiella anslagstavla. Här hittar du protokoll från direktionen och kungörelser.

Kungörelser

Utkast till 'Kommunal plan för räddningsinsatser' är nu publicerad på vår hemsida. Fram till den 16 december 2018 har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på den nya planen. För att komma till utkastet och för mer information:

Kommunal plan för räddningsinsatser

 

Information till boende/hyresgäster på gemensamhetsboendet på adress Hardeberga station 114, fastighetsbeteckning SANDBY 11:4.

Information till boende/hyresgäster gällande förbud

Årsredovisning

Här hittar du den senaste årsredovisningen.

Rambudget

Här hittar du den senaste rambudgeten.

Fastställda mötestider för direktionen

Följande mötestider för 2018 är fastställda. Samtliga möten äger rum på Station Lund i Sessionsrummet.
08 februari
14 mars 
12 juni
16 oktober 
12 december

Du kan läsa mer om direktionen här.

KUNGÖRELSE