Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Det kan till exempel vara vid kraftig rök, utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

Om VMA aktiveras ska du

 • Gå inomhus

 • Stänga fönster, dörrar, ventilation och fläktar

 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information

VMA-tyfon med sjölandskap i bakgrunden

VMA är ett varningssystem som används för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Det kan vara vid olyckor, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner samt i samband med krishantering av extraordinära händelser.

Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen Viktigt meddelande. Systemet kan även sända signaler för flyg- eller beredskapslarm, för att varna allmänheten för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

 

 • Utomhuslarmet för viktigt meddelande är en signal som består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad. Signaltestet pågår i minst 2 minuter.
 • Signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal.

Här kan du få information i en VMA-situation

Systemet har flera olika kanaler, däribland radio, appar, sms och via utomhuslarmet.

 • Sveriges Radio (beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser)
 • Sveriges Television
 • Krisinformation.se (webb, app eller i sociala medier) eller via informationsnumret 113 13

Information går ut i fler kanaler, men utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler. 

 • På SVT:s Text-TV sida 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till sidan 599. Där finns samma meddelande som läses i radio.
 • VMA kan även skickas som ett sms till mobiler med ett abonnemang kopplat till en adress - i det området där varningen är aktuell. Det är ingen tjänst man kan anmäla sig till, utan sker i så fall automatiskt.

Numret 112 ska endast användas vid akut fara. Du ska inte använda det för att få mer information. Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Om du misstänker att en uppgift inte är sann, ska du inte sprida den. Kontrollera alltid källan om du känner dig osäker.

VMA testas varje kvartal

Signalen och utomhusvarningen för viktigt meddelande testas fyra gånger varje år; klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Hör du inte tutan?

Brukar du vanligtvis höra tutan vid VMA-test, men inte denna gång?

Utomhusvarningen är främst tänkt som ett larm för dig som är utomhus. Det innebär att du kanske inte hör det om du befinner dig inomhus. Din position påverkar därför hur väl du hör tutan.

Om du vanligtvis brukar höra en tyfon som finns placerad i närheten, men inte denna gång, kan du felanmäla genom att skicka e-post till info@rsyd.se. Ange specifik adress när du felanmäler.

Skicka e-post till info@rsyd.se

Hör du inte tutan där du befinner dig?

Det kan bero på att du befinner dig inomhus eller att det inte finns någon tyfon i din närhet. Enligt MSB täcker utomhuslarmet cirka 50 % av Sveriges befolkning. Det är din kommun som beslutar om var VMA-tyfonerna ska placeras. 

Kort tut vid underhåll av tyfoner (tutor)

Räddningstjänsten Syd utför även service av tyfoner (tutor), på uppdrag av kommunerna Malmö, Burlöv, Lund, Kävlinge och Eslöv.

I samband med servicen kan de som befinner sig i området höra ett kort tut under någon sekund eller ett talat meddelande. Detta är en del av underhållet och inget konstigt. 

Det ska inte förväxlas med ett VMA - där signalen för utomhuslarmet hörs i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad och upprepas i minst 2 minuter.

I de fall tutan sitter på ett bostadshus kan vissa boende höra ett väsande eller brummande ljud när vi tömmer respektive fyller en kompressor. Även detta är en del av underhållet som kan vara bra för boende att känna till.  

Vi utför service löpande för de cirka 200 tyfoner som sammantaget finns i kommunerna. 

Vanliga frågor om VMA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt vanliga frågor och svar. 

 • privatperson
 • vid olyckor
 • VMA

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 09:47