Barnens sida

Här hittar du roliga aktiviteter, pyssel och våra bästa tips om brand- och trafiksäkerhet. Du kan också lära känna brandapan Flammy.

Brandapan Flammy tittar på brandbilarna

Brandsäkerhet

Visste du att du kan förebygga bränder? Genom att ha ett bra brandskydd hemma kan du hindra att en brand uppstår och släcka själv om något ändå skulle hända. 

Det är viktigt att barn och vuxna diskuterar brandsäkerhet tillsammans!

Brandapan Flammy kan jättemycket om hur du får det brandsäkrare hemma.

Flammys tips för att skydda hemmet mot bränder

 • Kontrollera att ni har brandvarnare hemma. Testa den några gånger genom att trycka på knappen och byt batteri när det behövs.

 • Med brandfilt och handbrandsläckare hemma kan ni släcka en mindre brand själva. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 x 180 cm och en pulversläckare på 6 kg. Alla i familjen ska veta hur dessa fungerar.

 • Var försiktig med levande ljus. Använd obrännbara ljusstakar och ta bort alla brandfarliga dekorationer. Lämna aldrig levande ljus obevakade. En bra regel är att den som tänder ljuset också ska släcka det. Tänk på att aldrig lämna barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss.

 • Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas med strömbrytare eller genom att man drar ut kontakten. En timer är också bra.

 • Om ni glömmer något på spisen och det börjar brinna – kväv elden med ett lock eller en brandfilt. Häll aldrig på vatten, det kan orsaka en kraftig reaktion med risk för brännskador eller att branden sprider sig.

 • Om det brinner och ni inte kan släcka själva ska ni fort ta er ut. Stäng alla dörrar på vägen för att hindra att branden eller röken sprider sig. Se till att ni har bestämt en återsamlingsplats för hela familjen.

 • Om det brinner eller är rök i trapphuset ska ni stänga dörren, stanna kvar i bostaden och ringa 112. 

Lilla Brandboken

Färglägg, pyssla och lär dig mer om hur du skyddar dig mot olyckor i Räddningstjänsten Syds lilla brandbok.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är ett av våra prioriterade områden och vi arbetar förebyggande för att minska antalet trafikolyckor.

 • Som cyklist är du helt oskyddad i trafiken. Använd alltid hjälm och se till att du har ringklocka.

 • Syns du - finns du! Se till att bära reflexer även om du går eller cyklar i gatubelysning. Belysningen gör att du ser, men garanterar inte att du syns. 

Trafiksäkerhet för barn i deras närmiljö

En del av vårt arbete med trafiksäkerhet är vår medverkan i Trafikkalendern, som arbetar för trafiksäkerhet för barn i deras närmiljö. Syftet är att inspirera skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet. Här finns massa roligt och lärorikt material.

Gör vårt risktest

Är du wow, oj oj eller sådär? Gör vårt risktest och lär dig samtidigt om hur du skyddar dig mot olyckor! 

 • privatperson
 • skola
 • brandsäkerhet
 • utbildning

Senast uppdaterad: 11 juni 2024, Kl 14:14