Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandsläckare

Brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare (kolsyresläckare).

Nu finns möjlighet att boka enstaka platser på vissa av våra utbildningar! Mer information och datum för nästa tillfälle hittar du här.

Innehåll

 • Brandteori
  - bränders uppkomst/brandförlopp
  - brandorsaker
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd
  - brandceller/sprinkler etc
 • Utrymning
  - utrymningsvägar
  - mänskligt beteende och agerande vid brand
 • Larm
  - brandvarnare/automatiskt brandlarm 
  - SOS 112
 • Den enskildes ansvar
  - lagen om skydd mot olyckor (LSO)
 • Praktisk övning med handbrandsläckare samt brandfilt

Vi rekommenderar oöm klädsel till de praktiska övningarna.

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.

Vid utbildning hos er måste ni tillgodose följande:

 • Parkering ska finnas för bil och släp. Ekipaget är 10 meter långt.
 • Uppställningsplats ska vara minst 5 meter runt om släpet med grus- eller asfaltsunderlag
 • Helst privat parkering/gårdsplan annars tillser kunden att parkeringsbolag kontaktas för avspärrning.

Undervisningssal ska vara lämplig för minst 20 personer. Projektorduk alternativt vit vägg ska finnas samt bord att ställa projektor på.

Tidsåtgång

Utbildningen pågår 3 timmar.

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.

Max antal deltagare per utbildning

20 personer.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att genomgå brandskyddsutbildning minst vart fjärde år.

Kostnad

Priset för utbildningen är 9 520 kr exkusive moms.
Vid utbildning efter 16:00 tillkommer en avgift på 1 040 kr.

Bokningsvillkor 

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046 540 47 00