Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Brandsl_SBA.jpg

Brandskydd

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare (kolsyresläckare).

Innehåll

 • Brandteori
  - bränders uppkomst/brandförlopp
  - brandorsaker
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd
  - brandceller/sprinkler etc
 • Utrymning
  - utrymningsvägar
  - mänskligt beteende och agerande vid brand
 • Larm
  - brandvarnare/automatiskt brandlarm 
  - SOS 112
 • Den enskildes ansvar
  - lagen om skydd mot olyckor (LSO)
 • Praktisk övning med handbrandsläckare samt brandfilt

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna när utbildningen hålls på övningsplatsen Barbara eller i Lund.

Målgrupp
All personal på arbetsplatsen.

Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Plats
Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.
Vid utbildning hos er måste ni tillgodose följande:
- Parkering ska finnas för bil och släp. Ekipaget är 10 meter långt.
- Uppställningsplats ska vara minst 5 meter runt om släpet med grus- eller asfaltsunderlag
- Helst privat parkering/gårdsplan annars tillser kunden att parkeringsbolag kontaktas för avspärrning.

Undervisningssal ska vara lämplig för minst 20 personer. Projektorduk alternativt vit vägg ska finnas samt bord att ställa projektor på.

Tidsåtgång
3 timmar

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen

Max antal deltagare per utbildning
20 personer

Hur ofta bör man gå utbildningen?
Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att genomgå brandskyddsutbildning minst vart fjärde år.

Kostnad
Priset för utbildningen är 9 100:- exkusive moms.
Vid utbildning efter 16:00 tillkommer en avgift på 1 000:-

Kontakt och beställning
E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046 540 47 00