Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra utbildningar

Räddningstjänsten Syd erbjuder utbildningar inom brandskydd och sjukvård. Utbildningarna fokuserar både på hur olyckor kan förebyggas och hur du ska agera om något inträffar. Det är värdefulla kunskaper som du kan ha nytta av både i din yrkesroll och privat.

Vi arbetar för ett tryggt och säkert samhälle. Varje dygn, året runt genomför vi räddningsinsatser och hjälpinsatser av olika slag. Våra utbildningar är en viktig del av vårt uppdrag eftersom det ofta är någon annan än vi, kanske du, som är först på plats vid en olycka. Din insats kan vara avgörande.

Våra instruktörer har erfarenhet och kompetens som bara en räddningstjänst kan erbjuda. Med direkt insikt i hur olyckor uppstår och därmed också hur de kan förebyggas.  

Vi har kunskapen om hur man bygger upp ett bra brandskydd inom näringsliv, förvaltning och organisation. Alla arbetsplatser har olika förutsättningar. Vi kan anpassa innehållet i våra utbildningar efter verksamhetens behov så att utbildningen blir relevant just för er.

Efter en utbildning hos oss vill vi att ni ska känna er trygga med att ni kan omsätta era kunskaper i ett skarpt läge. Därför tycker vi det är viktigt att ni redan under utbildningstillfället får möjlighet att öva praktiskt.

Vi värdesätter ett bra och proffsigt bemötande från första kontakten till genomförd utbildning!

Mer information om våra olika utbildningar hittar du i undermenyn till den här sidan.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Viktig information till besökare på Räddningstjänsten Syd

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Som ett led i vår egenkontroll utför vi återkommande riskbedömningar.

 

Om du uppvisar symtom på sjukdom, även lindriga, stanna hemma och boka om utbildningen till ett senare tillfälle.

 

Vi hjälper er gärna att boka om eller hitta en annan lösning. Kontakta oss på 046-540 47 00 eller utbildning@rsyd.se

Räddningstjänsten Syds utbildningar

Telefon: 046-540 47 00

E-post: utbildning@rsyd.se