Jobba hos oss

Ta chansen att jobba inom en av Sveriges största räddningstjänster. Viktigast för oss är att förhindra olyckor och snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser när de inträffar. Dygnet runt, årets alla dagar är vi i tjänst och redo att göra skillnad i människors liv.

 • Gör en viktig samhällsinsats

 • Arbeta för ett olycksfritt samhälle

 • Ingå i kamratskapen

 • Få möjligheten att utvecklas

Medarbetare syns bakifrån och en grupp kollegor sitter i bakgrunden.

På Räddningstjänsten Syd jobbar brandmän, brandingenjörer, instruktörer och brandinspektörer tillsammans med många andra yrkesgrupper. Vi är omkring 520 medarbetare inom över 40 olika yrken. Att jobba inom räddningstjänsten innebär att göra en viktig samhällsinsats.

Räddningstjänstens uppdrag är brett. Vi åker inte bara på olyckor som redan inträffat, utan arbetar mycket med att förhindra att de ska inträffa överhuvudtaget. Det gör vi genom att informera om risker och ger råd till privatpersoner. Vi utbildar organisationer i brandskydd och första hjälpen, utfärdar tillstånd för brandfarlig och explosiv vara, utreder olyckor och mycket mer. Vill du också arbeta för ett olycksfritt samhälle?

Tillsammans för ett olycksfritt samhälle

Vi har en tydlig nollvision - Tillsammans för ett olycksfritt samhälle. För att nå dit behöver vi flera arbetsområden och kompetenser. Oavsett arbetsområde så är det visionen du kommer att arbeta i riktning mot. Tillsammans med övriga organisationen bidrar du till att olyckorna i din omvärld begränsas och minskar.

Utmana dig själv

Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas. Våra inriktningar spänner över ett brett perspektiv, både före, under och efter olyckan. Du kan specialisera dig mot flera områden och på så sätt ta din karriär vidare.

Vi uppmuntrar alla medarbetare att ta initiativ och komma med idéer. Vi har interna chefs- och ledarskapsprogram för att utveckla och utbilda dig som framtida ledare i Räddningstjänsten Syd. Du kan ta del av den kompetens som andra medarbetare har genom att exempelvis skugga deras arbetsdag.

Hållbart arbetsliv

För oss är det viktigt att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Som operativt anställd hos oss är det viktigt att du upprätthåller en god fysisk arbetsförmåga för ett genomgående hållbart arbetsliv. Det innebär bland annat:

 • schemalagd träning på arbetstid
 • årlig medicinsk kontroll och rullbandstest
 • arbetsrelaterad träning

För personal som inte har schemalagd träning erbjuds två friskvårdstimmar per vecka.

Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för en hållbar personalstyrka och en naturlig del i arbetsmiljön. Alla medarbetare i organisationen har möjlighet till samtals- och avlastningsstöd efter psykiskt påfrestande händelser. 

Utvecklande ledarskap

Vi uppmuntrar alla medarbetare att ta initiativ och komma med idéer. Vi har interna chefs- och ledarskapsprogram för att utveckla och utbilda dig som framtida ledare i Räddningstjänsten Syd. Du kan ta del av den kompetens som andra medarbetare har genom att exempelvis skugga deras arbetsdag.

Våra värderingar:

 • Respekt
 • Mod
 • Professionalism
 • Lärande
 • Mervärde

Värdeorden ska vara en vägledning i ditt dagliga arbete både i mötet med våra medborgare och i mötet med kollegor.

Vi arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Alla medarbetare i Räddningstjänsten Syd är en del av detta arbete.

 • privatperson
 • jobba hos oss
 • lediga jobb
 • vår organisation

Senast uppdaterad: 24 maj 2024, Kl 11:56