Brandriskprognos

När brandrisken är hög krävs extra uppmärksamhet och försiktighet om du eldar utomhus. Under våren och sommaren ökar risken för brand i skog och mark. Håll dig uppdaterad om hur brandrisken förändras och eventuellt eldningsförbud.

Brandriskprognoser för Räddningstjänsten Syds medlemskommuner uppdateras minst en gång i veckan under perioden 4 maj – 30 september. Håll dig uppdaterad om hur brandrisken förändras och eventuellt eldningsförbud i din kommun.

Brandrisken är fortsatt låg i samtliga kommuner i Räddningstjänsten Syds område.

Burlöv

Låg brandrisk

Eslöv

Låg brandrisk

Kävlinge

Låg brandrisk

Lund

Låg brandrisk

Malmö

Låg brandrisk

Hög brandrisk - Iaktta försiktighet

När det är väldigt torrt i skog och mark avråder vi starkt från att göra upp eld i skog och mark. Var mycket försiktig om du ändå väljer att grilla eller elda och använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från annat brännbart. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär generellt att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet kan omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark.

Förbudet kan även gälla iordningställda grillplatser.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att risken för brandspridning minimeras. Grillen ska då placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från annat brännbart. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Observera att engångsgrillar inte får användas.

Mer information om eldningsförbudet och dess omfattning hittar du på aktuell kommuns webbplats.

Eldningsförbud stöds av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift. Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Brandriskprognoser

Räddningstjänsten Syd bevakar brandriskprognoser för hela Område Syd*. Prognoserna baseras på FWI-modellen (indata om luftfuktighet, vindhastighet, markfuktighet med mera) och presenteras genom brandriskindex 1-3, 4, 5, 5E. Brandriskindex anger hur torrt det är och hur stor risken för brand är. Vid index 1-3 föreligger låg brandrisk, index 4 måttlig brandrisk, index 5 hög brandrisk och index 5E extremt hög brandrisk.  

Aktuella prognoser redovisas två gånger i veckan till samtliga kommuner och räddningstjänster inom Område Syd under säsongen 1 april – 30 september. Övrig tid under året redovisas brandriskprognoser endast vid extrema förhållanden.

Område Syd omfattar totalt 21 kommuner som Räddningscentral Syd leder och samordnar räddningstjänstinsatser för. Hit hör Räddningstjänsten Syd (Malmö, Lund, Kävlinge, Eslöv, Burlöv), Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Skurup, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Klippan, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo) och Räddningstjänsten Skånemitt (Höör, Hörby).

Kartor för brandriskprognoser

Här kan du se hur stor risk det är för brand i skogsmark och hur snabbt elden kan komma att sprida sig.

Kartan för gräsbrandsrisk avser brandrisken i det torra fjolårsgräset under våren.

Prognoserna som ligger till grund för kartorna uppdateras flera gånger per dygn och finns tillgängliga för sex dygn avseende skogsbrandsrisk respektive två dygn för gräsbrandsrisk.

Brandriskprognoserna görs av SMHI på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

  • privatperson
  • brandsäkerhet
  • brandrisk ute

Senast uppdaterad: 23 juli 2024, Kl 08:37