Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - rebecka_infoaktivitet_jpegmini.jpg

Kontakt

Postadress
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

Faktureringsadress 
Räddningstjänsten Syd
FE 424
838 80  FRÖSÖN

Vi vill i första hand ta emot e-fakturor. Läs mer om vår fakturahantering här.

Våra stationer och övningsplatser:
Besöksadresser till de olika stationerna och övningsplatserna hittar du här 

 

Organisationsnummer
222000-1909

Telefon (vx):
046-540 46 00
040-631 26 60
0413-40 12 00  

Vid akuta händelser ring 112. 
För information vid allvarliga olyckor och kriser ring 113 13.

E-post:
info@rsyd.se  E-post som skickas till denna adress hanteras under kontorstid.

Övergripande förbundsinformation, vägledning inom organisationen, presskontakt:
Kommunikationschef Anna Abrahamsson 046-540 47 37
Kommunikatör Hilde Skar-Olsen 046-540 47 01
Kommunikatör Alexandra Rios 0728-87 78 56
Kommunikatör Malin Sjöberg 046-540 49 51

Pressfrågor i samband med olyckor, pågående insatser
Kontakta inre befäl vid RC Syd, tel 046-540 51 12

Inre befäl svarar för information om pågående insatser inom Räddningstjänsten Syds område (kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö stad) och inom övriga samverkansförbund/räddningstjänster – Lomma-Staffanstorp, Svedala, Trelleborg-Vellinge och Skurup samt Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn (SÖRF).

Funktionen bemannas dygnet runt. Samtal besvaras i den mån det är möjligt med hänsyn till pågående verksamhet.

Kontaktuppgifter till samtliga räddningstjänster (operativa frågor) i Skåne
Andra räddningstjänster i Skåne 

Enheten för instats och ledning (operativ verksamhet och organisation)
Enhetschef Martin Gertsson, telefon 046-540 46 00

Enheten för samhällssäkerhet (olycksförebyggande arbete) 
Enhetschef Louise Bengtsson, telefon 046-540 46 00

Verksamhetsfrågor om förvaltning, budget, handlingsprogram etc.
Förbundsdirektör Linda Kazmierczak, telefon 046-540 46 00

HR-frågor:
HR-chef Maria Thögersen, telefon 072-35 03 791 

Miljö- och säkerhetsfrågor
Kvalitetsstrateg Nina Friberg, telefon 046-540 49 54 

Museiverksamheten
Gå till museiverksamhetens webbplats

 

 

 

Utbildning
046-540 47 00
utbildning@rsyd.se

 

Flytvästdepå Löddeköpinge
046-540 48 64

 
Tillsyn Direkt
046-540 46 99
telefontid mån-tors 09-12  
tillsyndirekt@rsyd.se

Automatlarm Direkt
046-540 46 90
tillgängliga vardagar kontorstid
automatlarm@rsyd.se  

 

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
046-540 46 00
info@rsyd.se

Förbundsledning

 

Distriktschefer

Linda Kazmierczak
förbundsdirektör
046-540 46 00
linda.kazmierczak@rsyd.se

 

Centrum/Burlöv 
Joakim Goldmann
046-540 47 56
joakim.goldmann@rsyd.se

Joakim Blix
enhetschef verksamhetsstöd
046-540 47 57
joakim.blix@rsyd.se

                                   

Eslöv/Kävlinge
Paavo Frick
046-540 47 58
paavo.frick@rsyd.se

Martin Gertsson
enhetschef insats och ledning
046-540 46 76
martin.gertsson@rsyd.se

 

Hyllie
Magnus Erlandsson
046-540 47 41 
magnus.erlandsson@rsyd.se

Louise Bengtsson
enhetschef samhällssäkerhet
046-540 47 59
louise.bengtsson@rsyd.se 

 

Jägersro
Attila Jensen
046-540 47 63
attila.jensen@rsyd.se

Maria Thögersen
HR-chef 
072-35 03 791 
maria.thogersen@rsyd.se

 

Lund
Distriktschef
046-540 46 00 (växel) 
dclund@rsyd.se

Anna Abrahamsson
kommunikationschef
046-540 47 37
anna.abrahamsson@rsyd.se

 

RiB-samordnare 
Mikael Kess 
046-540 51 11 
mikael.kess@rsyd.se

Anders Brodin
ekonomichef 
046-540 46 35
anders.brodin@rsyd.se