Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E.ON Vermekraft Sverige AB (Heleneholmsverket)

Adress
Eriksfältsgatan 24, Malmö

Hanterade ämnen
Verksamheten hanterar brandfarlig gas och vätska, i huvudsak naturgas och olja.

Verksamhet
E.ON. Värme Sverige AB (Heleneholmsverket) är ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och el från naturgas.

Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:
•Gå in inomhus
•Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
•Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen,  www.lansstyrelsen.se/skane.