Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bona AB

Adress
Murmansgatan 128-130
Tel. 040-38 55 00


Hanterade ämnen
Verksamheten hanterar brandfarliga varor och miljöfarliga ämnen. Huvuddelen av kemikalierna lagras i tank men det förkommer även lösa behållare så som IBC, fat och dunkar.


Verksamhet
Verksamheten tillverkar dispersioner, vattenlacker, industrilacker och underhållsprodukter.
Bona AB har sedan 1995 tillverkat polyuretandispersioner. IPDI används vid tillverkning av polyuretandispersion vilken igår som ett halvfabrikat i vattenlack.


Vad kan hända?
Om en brand skulle uppstå på fabriken kan denna få ett snabbt förlopp. Kraftig rök kan bildas i närområdet och höga halter av farliga brandgaser kan bildas.


Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.


Då ska du

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVTs Tv-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation


Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen,  www.lansstyrelsen.se/skane.