Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voestalpine Böhler Welding AB

Adress
Lodgatan 14, Malmö

Hanterade ämnen
Verksamheten hanterar frätande och giftiga kemikalier, i huvudsak salpetersyra samt flourvätesyra i hög koncentration.

Verksamhet
Avesta Finnishing Chemicals AB utför rengöring och ytbehandling av rostfritt stål.

Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:
•Gå in inomhus
•Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT´s TV-kanaler
•Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen,  www.lansstyrelsen.se/skane.