Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uniper gasturbiner (Barsebäckverket)

Om Uniper gasturbiner, Sevesoanläggning lägre kravnivå.

Adress

Kraftverksvägen 162, Kävlinge

Hanterade ämnen

Verksamheten hanterar brandfarliga vätskor, i huvudsak olja för reservdrift av gasturbinerna.

Verksamhet

I Unipers anläggning sker kraftproduktion i gasturbiner för elförsörjning, s.k. störningsreserv. 

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.