Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Magle Chemoswed AB

Magle Chemoswed AB tillverkar läkemedelssubstanser i sådan mängd att verksamheten omfattas av högre kravnivån i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Företaget hanterar en fast substans, warfarin, som ingår i läkemedel som används för att förhindra blodproppar. Warfarin är giftigt och kan orsaka inre blödningar. Substansen har tillverkats vid företaget under lång tid och hanteras i slutna system. I övrigt hanteras brandfarliga lösningsmedel vid anläggningen.

Hanterade ämnen

Warfarin

Giftigt

 

Adress
Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö

Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilatio

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen, se https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/miljo/miljofarlig-verksamhet/seveso-lagen.html