Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dalby Sydsten AB

Dalby Sydsten AB är tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, krossprodukter och grus. Verksamheten hanterar brandfarliga och explosiva varor i sådan mängd att anläggningen omfattas av den lägre nivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Adress och kontaktuppgifter

Önneslöv 141, Dalby (Lunds kommun)
Tel. 040-31 19 00

Hanterade ämnen

  • Bulkemulsion Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig       
  • ANFO Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig

Vad kan hända?

Om okontrollerad explosion eller brand uppstår frigörs brandgaser och nitrösa gaser. Dessa och tryckvågen bedöms främst ge påverkan på de personer som vistas inne på anläggningen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.