Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

AB Sydsten (Dalby)

Adress
Önneslöv 141, Dalby (Lunds kommun)
040-31 19 00

Hanterade ämnen
Verksamheten hanterar brandfarliga och explosiva varor, i huvudsak sprängmedel (ammuniumnitrat och ANFO).

Verksamhet
Dalby Sydsten AB är tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, krossprodukter och grus.

Vad kan hända?
Om brand eller explosion uppstår kan bostäder och industriverksamheter i omgivningen påverkas av brandrök.

Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:
•Gå in inomhus
•Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT´s TV-kanaler
•Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen,  www.lansstyrelsen.se/skane.