Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akzo Nobel AB

Adress

Staffanstorpsvägen 50, Arlöv
Tel. 040-35 50 00

Hanterade ämnen

Verksamheten hanterar brandfarliga varor och miljöfarliga ämnen så som lacknafta, alkoholer, lösningsmedel, nitrocellulosa och biocider.

Verksamhet

På anläggningen i Burlövs kommun tillverkas färg och bindemedel för färgtillverkning. Verksamheten ingår i AkzoNobel-koncernen som är en av världens ledande tillverkare av färg och specialkemikalier. Vid tillverkning av färg blandas olika råvaror varav en del är brand- eller miljöfarliga. Bindemedel tillverkas genom en kemisk reaktion (polymerisation) som även denna innebär hantering av brand- och miljöfarliga råvaror.

Vad kan hända?

Om en brand skulle uppstå på fabriken kan denna få ett snabbt förlopp men inte sprida sig utanför anläggningen. Kraftig rök kan bildas, Inom fabriksområdet kan höga halter av farliga brandgaser bildas. Om ett större utsläpp av miljöfarliga kemikalier når Sege å kommer djurlivet skadas.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.