Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OKQ8 AB

OKQ8 äger och driver sju oljedepåer i Sverige. Bolaget bedriver försäljning av bränslen och drivmedel i hela Sverige. Huvudkontoret är placerat i Stockholm.

Depån i Malmö uppfördes 1959-1962. Driften stod Gulf Petroleum AB för fram till 1980 då POL Transport AB tog över ansvaret. Bolaget OK-Q8 AB bildades den 1:e januari 1999 och tog då över verksamheten vid oljedepån i Malmö oljehamn.

Depån har idag tillstånd för att årligen hantera och lagra 500 000 ton oljeprodukter. I dagsläget hanteras bl a. diesel och bensin. Verksamheten omfattar mottagning, lagring och utlastning. Huvuddelen av produkterna kommer till depån med tankfartyg och pumpas till anläggningen via rörsystem. Lagring sker i ovanjordiska cisterner.

Utlastning från depån sker i dagsläget till tankfartyg samt till närliggande depåer. Lastning och lossning förkommer dygnet runt, även under helger. OKQ8 har ca.3600 anställda i Sverige. På Malmödepån arbetar 23 personer med alltifrån depådrift till försäljning och lastplanering av fordon.

Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) är frågor som är viktiga för oss. HMS-arbetet kännetecknas av ett helhetstänkande, förståelse och delaktighet hos alla. Målet är att skapa en verksamhet med minimal miljöpåverkan och som är fri från ohälsa och olycksfall för våra kunder, medarbetare och grannar.

Vi är certifierade för att säkerställa att vårt arbete leder till bättre hälsa, miljö och säkerhet

Vår verksamhet i Malmö sköts enligt vårt ledningssystem för hälsa, miljö och säkerhet.

Vi är sedan länge kvalitetscertifierade enligt ISO9001 samt miljöcertifierade enligt ISO14001.

Den senaste säkerhetsrapporten för verksamheten är inlämnad 2011.

Vi hanterar bland annat dessa farliga ämnen:

Ämne: Diesel Egenskaper: Hälsoskadligt, miljöfarligt

Ämne: Bensin Egenskaper: Giftigt, miljöfarligt, extremt brandfarligt

Ytterligare information kan fås av:
OKQ8 AB
Oljev. 22, Malmö
tel. 08-506 800 00
www.okq8.se/

Information till allmänheten-Oljehamnen