Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Br Berner Handels AB/div Gullviks

Vid anläggningen på Hemsögatan 10 hanteras bekämpningsmedel och tillsatsprodukter till jordbruksnäringen. Produkter lastas in och ut, lagras och plockas ihop för leverans till kund. I huvudsak hanteras små förpackningar. Produkterna kan vara giftiga, miljöfarliga och/eller brandfarliga.

Vad kan hända?

Lagringen av giftiga, miljöfarliga och/eller brandfarliga produkter innebär att en eventuell brand kan leda till utsläpp av brandgaser med giftigt innehåll eller utsläpp av giftigt släckvatten.

 

Information till allmänheten - Gullviks

För mer information

Kontakta 040-680 68 20
Hemsögatan 10 B, Malmö

Hemsida: www.gullviks.com/