Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wibax AB

Adress
Petroliumgatan 5-7, Malmö

Hanterade ämnen
Verksamheten hanterar brandfarliga vätskor och andra kemikalier i cisterner och IBC-behållare.

Verksamhet
Wibax AB´s bedriver distributionscentral och ett mellanlager för kemikalier.

Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:
•Gå in inomhus
•Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
•Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen,  www.lansstyrelsen.se/skane.