Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wibax AB

Information om farlig verksamhet.

Adress

Petroliumgatan 5-7, Malmö

Hanterade ämnen

Verksamheten hanterar brandfarliga vätskor och andra kemikalier i cisterner och IBC-behållare.

Verksamhet

Wibax AB´s bedriver distributionscentral och ett mellanlager för kemikalier.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s tv-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.