Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ball Beverage Packaging Fosie AB

Adress
Stenåldersgatan 4, Malmö

Hanterade ämnen
Verksamheten hanterar frätande vätskor samt brandfarlig vätska och gas. I huvudsak hanteras svavelsyra, flourvätesyra, gasol och lösningsmedel.

Verksamhet
Rexam AB producerar och lagrar aluminiumburkar.

Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:
•Gå in inomhus
•Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
•Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen,  www.lansstyrelsen.se/skane.