Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Övrig farlig verksamhet

I undermenyn finns information om de verksamheter som utgör farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.