Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunal plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats för Sevesoföretag inom Räddningstjänsten Syds insatsområde.

Här hittar du dokumentet som beskriver hur Räddningstjänsten Syd hanterar bestämmelsen om planer för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).

Kommunal plan för räddningsinsats, beslutad 2022-03-02

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta Räddningstjänsten Syd via info@rsyd.se. Skriv ”Kommunal plan för räddningsinsats” i ämnesraden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar mer om kommunal plan för räddningsinsats på sin hemsida:

Klicka här för att komma till MSB:s hemsida