Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunal plan för räddningsinsats inom Räddningstjänsten Syds insatsområde.

Här hittar du Räddningstjänsten Syds kommunala plan för räddningsinsats för de verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Det gäller så kallade Seveso högre verksamheter samt verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall anläggningens ägare eller verksamhetsutövare omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kommunal plan för räddningsinsats, beslutad 2022-03-02

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta Räddningstjänsten Syd via info@rsyd.se. Skriv ”Kommunal plan för räddningsinsats” i ämnesraden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar mer om kommunal plan för räddningsinsats på sin hemsida:

Klicka här för att komma till MSB:s hemsida