Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbränt och skadat kök

Så utreds olyckor

Räddningstjänsten Syd följer alltid upp en bostadsbrand eller brand i byggnad. Det innebär att vi går igenom insatsrapporten efter branden och även besöker de som drabbats för att prata om vad som hänt och ta reda på varför det började brinna.

Det är en viktig del i vårt arbete för att lära av och förebygga bränder. Trots omständigheterna brukar besöken vara uppskattade. Utredningen dokumenteras för att kunna ingå i Brandskyddsföreningens nationella statistik och brandforskning (alla uppgifter är då avidentifierade).

Vid en brand

Under själva släckningsarbetet finns oftast polis närvarande. Polisens tekniker utreder brandorsaken ifall det finns misstankar om att brott ligger bakom. De kan då be om ett så kallat sakkunnigutlåtande från räddningstjänsten. Sakkunnigutlåtandet beskriver risken för brand och rökspridning samt risk för människors liv och hälsa.

Om du som privatperson har tips om iakttagelser – stora som små – vid en misstänkt anlagd brand ska du kontakta polisen på 114 14.

Vid en trafikolycka

Vid trafikolyckor där någon omkommit gör Trafikverket en utredning om bakomliggande orsaker. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är även kommunen i särskilda fall skyldig att utreda såväl bränder som trafikolyckor, för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Vid en drunkningsolycka

Efter en drunkningsolycka gör Räddningstjänsten Syd en insatsutvärdering för att gå igenom hela händelsen. Förutom insatsen tittar man även på miljön där olyckan skett för att undersöka om säkerheten kan höjas på platsen. Eventuella förslag skickas till kommunen.