Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Efter en trafikolycka

Här kan du läsa mer om vad vi gör och vad du kan göra om du varit inblandad i en trafikolycka.

Personskador

Vår största och främsta uppgift är att omhänderta skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper sönder en bil. Detta gör vi för att förhindra rygg- och nackskador på den olycksdrabbade.

Vi ser till att bilen blir strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. Vi spärrar även av olycksplatsen för att det ska vara en så säker och trygg plats som möjligt.

Bärgning

Om ett fordon måste bärgas, och om polis inte är närvarande vid olycksplatsen, ska du ringa det bärgningslarmnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de vanligtvis kontakten med utsedd jourbärgare.

Har du varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du – utöver ditt eget försäkringsbolag – kontakta Trafikförsäkringsföreningen (08-522 78 200) som reglerar den här typen av trafikskador.