Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandman håller en hand på axeln på en skadad person

Efter en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken sorts olycka du varit med om.

Ring ditt försäkringsbolag

Oavsett vilken typ av olycka du har drabbats av är det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både personskador och materiella skador. De hjälper även till med saneringsåtgärder, tillfälligt boende och andra akuta åtgärder.

Prata med någon

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att känna ett behov av att tala med någon efteråt. Det kan vara en anhörig eller någon du har förtroende för. Du kan vända dig till vårdpersonal för att få professionellt samtalsstöd, direkt i samband med olyckan eller efteråt via din vårdcentral. Du kan också kontakta din kommun som även de erbjuder krisstöd.

Viktiga telefonnummer

Jourhavande präst (via SOS Alram) 112
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
Sjukvårdsupplysningen 1177
Trafikförsäkringsföreningen  08-522 782 50
BRIS

116 111

BRIS Vuxentelefon

0771-50 50 50

SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd)

020-181 800

 

Malmö stad har tagit fram krisstöd i samband med allvarliga händelser med information om hjälp och vart man kan vända sig. 

Länsstyrelsen Skåne har upprättat en kontaktlista för stöd och hjälp i samband med coronapandemin.