Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - olycka_drabbad_jpegmini.jpg

Efter en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med om.

Ring ditt försäkringsbolag
Oberoende av vilken typ av olycka det rör sig om är det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både materiella skador och personskador och hjälper dig med ersättning. De hjälper även till med saneringsåtgärder, tillfälligt boende och andra akuta åtgärder.

Prata med någon
Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att känna ett behov av att tala med någon efteråt. Det kan vara en anhörig eller någon du har förtroende för. Du kan vända dig till vårdpersonal för att få professionellt samtalsstöd, direkt i samband med olyckan eller efteråt via din vårdcentral. Du kan också kontakta din kommun som även de erbjuder krisstöd.

Andra hjälp- och stödorganisationer
Via SOS-alarm på telefonnummer 112 når du Jourhavande präst.

Jourhavande medmänniska är en ideell organisation som du kan ringa på natten.

Nationella hjälplinjen erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris

På SOS Alarms hemsida finns mer information om olika hjälp- och stödorganisationer.