Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fakta bilbränder

På denna sida samlar vi på Räddningstjänsten Syd aktuell fakta kring bilbränderna i Malmö. Alla staplar bygger på antal händelser och där en händelse är en utryckning. Vid en händelse kan flera bilar brinna.

Tabell över antalet händelser kopplade till bilbränder per år

Tabellen ovan visar antalet händelser kopplade till bilbränder per år, till och med den 15 november 2016.

 

Tabell över antalet händelser kopplade till bilbränder i Malmö per månad över tid.

Tabellen ovan visar antalet personbilsbränder per månad över tid, till och med den 15 november 2016.

 

 Tabell över antalet händelser kopplade till bilbränder i Malmö per månad

Tabellen ovan visar antalet händelser kopplade till bilbränder i Malmö per månad fram till den 15 november 2016.