Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - bilbrand2_870.jpg

Bilbränderna i Malmö

Här samlar vi information om bilbränderna som eskalerade i somras och tidigt i höstas, framförallt i Malmö men också i Eslöv, Burlöv och Lund. Du hittar information om allt ifrån aktuell lägesbild och faktauppgifter till hur vi i räddningstjänsten jobbar och vad man kan tänka på som privatperson om man skulle råka upptäcka en brinnande bil. Vi har också samlat vanliga frågor och svar.

Under perioder med många bilbränder uppstår en oro i samhället. Boende, och alla som arbetar och vistas i områden där bilbränder inträffar upplever en otrygghet och bränderna orsakar problem och medför kostnader för de som på olika sätt drabbas. Framför allt är det bilägare som kan riskera att förlora riktigt stora belopp till exempel beroende på vilken sorts försäkring de har. Människor som kanske inte köra sina barn till skolan, sköta sin verksamhet, som inte kan ta sig till jobbet eller kanske till sjukvården. Människor som kan vara helt beroende av sina bilar för att klara sin vardag och sina liv. Det är de som verkligen råkar illa ut och det är verkligen beklämmande. 

Färre utomhusbränder i stort, men fler bilbränder
Vi i räddningstjänsten jobbar fokuserat och målmedvetet för att få ned antalet bränder och andra olyckor i samhället. Det gör vi på bred front med olika förebyggande åtgärder. I stort har vi tidigare sett en minskande trend av utomhusbränder och bostadsbränder inom hela Räddningstjänsten Syds område - kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Däremot har antalet bilbränder i några av kommunerna ökat.

Fram till början av augusti var det inte anmärkningsvärt, men därefter hade vi periodvis många bilbränder. Här kan du läsa mer fakta om antalet bilbränder per dag och månad över tid. (öppnas i ny flik)

Samverkan viktig
Vi bevakar detta kontinuerligt, och vi jobbar både operativt/räddande och med olika förebyggande aktiviteter tillsammans med fastighetsägare, polis och stadsområdena med flera andra aktörer. 

Frågor och svar
Nedan har vi samlat en rad frågor och svar om bilbränder. Vi uppdaterar sidan löpande, och om du har ytterligare frågor – hör av dig till oss på info@rsyd.se      

När har de flesta bilbränder inträffat?
Majoriteten av bränderna har inträffat kvälls- och nattetid mellan klockan 21.00 och 05.00 med en jämn fördelning under veckans alla dagar.

Var har de inträffat?
Bränderna har skett utomhus i flera olika områden i framför allt Malmö (till exempel Nydala, Lindängen, Hyllie, Södra Innerstaden, Augustenborg, Persborg, Hermodsdal, Sorgenfri, Rosengård och Kirseberg) men också i Burlöv, Eslöv och Lund.     

Har någon blivit skadad?
Nej, det har inte förekommit några personskador.

Har någon av bränderna spridit sig?
Vi har lyckats förhindra omfattande brandspridning, men flertalet bränder har spridit sig till intilliggande bilar och i några fall till gräs och buskar.

Är det fråga om anlagda bränder?
Ja, det är det enligt vår bedömning. 

Hur är läget nu? 
Nu sker färre personbilsbränder än under augusti och september. Ungefär en personbil per dag har brunnit i oktober. De flesta har skett i Malmö men även ett par i Lund och en i Eslöv. Generellt under sommaren, sensommaren och tidigt i höstas hade vi en högre belastning än tidigare vad gäller bränder i fordon. Vid enstaka tillfällen kom det in flera larm samtidigt. Vi larmar alltid ut räddningsenheter vid pågående brand och annan fara för människors egendom eller miljö.

Hur prioriterar ni om det sker flera olyckor samtidigt?
Vid tillfällen när vi har flera larm samtidigt bedömer våra befäl på räddningscentralen hur brådskande de är, vilket behov av hjälp på plats som behövs, och larmar ut räddningsenheter efter det behovet. Enheter från andra stationer och kommuner kan larmas om behovet är stort. Olyckor där vi bedömer att det finns fara för människor liv eller hälsa prioriteras alltid före olyckor med enbart risk för egendom.

Finns det andra resurser att sätta in om ni behöver förstärkning?
Vår räddningscentral RC Syd hanterar räddningsresurser gränslöst över kommun- och organisationsgränser. Vid stort behov av räddningsresurser kan enheter från andra Skånekommuner larmas för att hjälpa till. I Skåne har vi avtal om samverkan mellan räddningstjänster och vid behov kan resurser begäras från hela Skåne och vid ännu större behov från hela Sverige. Detta är dock inget som vi bedömer att vi har eller kommer att ha ett behov av vid dessa händelser.

Bilbränderna har hanterats med våra egna resurser inom Räddningstjänsten Syd. Trots flera nätter med hög belastning var läget under kontroll. – Får vi många larm samtidigt blir det inte en snabb insats på alla samtidigt. Då får vi prioritera de händelser som är mest allvarliga, säger Ulrika Lindmark, tf operativ chef och räddningschef i beredskap. Vi jobbar hela tiden med strategiska förflyttningar och har ganska många stationer i området att spela med.

– Risken med okynnesbränderna är att räddningstjänstens resurser inte räcker till när det verkligen blir allvar, fortsätter Ulrika. – Vi ska rädda människors hälsa, egendom och miljö. Om vi har en hög belastning riskerar framkörningstiderna bli längre när det verkligen är allvar, säger hon. 

Har det förekommit hot eller stenkastning mot räddningstjänstmedarbetare i samband med räddningsinsatser under sommaren och nu i början av hösten?
Vi har ett inrapporterat tillbud/en händelse under denna period. Det var ett gäng ungdomar som på natten den 4 juli kastade frukt, ägg och sten på en brandbil. Händelsen är polisanmäld. Vare sig från inre befäl, polisen eller vad vi kan utläsa i våra insatsrapporter har vi i nuläget några uppgifter om oroligheter, hot eller stenkastning riktad mot oss. 

Vad kan jag tänka på själv?

Som fastighetsägare:
För att förhindra att bilbränder sprider sig underlättar det att fastighetsägare agerar förebyggande. Att man till exempel håller rent från brännbart material kring sina parkeringsområden och byggnader, samt att sopcontainers placeras korrekt och töms regelbundet.

Om jag ser eller upptäcker något misstänkt:
Tipsa polisen på telefon 114 14.

Om jag upptäcker en brinnande bil:
Upptäcker man en bil eller något annat som brinner utomhus (och inomhus) finns grundregler för hur man kan och bör agera:

  • Rädda om möjligt personer som är i omedelbar fara, om detta kan ske på ett säkert sätt.
  • Larma 112 och berätta vad som hänt. Stanna gärna kvar på platsen och guida räddningstjänst och polis rätt när de kommer fram.
  • Om det är möjligt, försök att släcka branden med hjälp av handbrandsläckare, vattenslang eller dylikt.
  • Utsätt aldrig dig själv eller någon annan för fara! Försök att släcka ska enbart göras om det kan ske på ett säkert sätt.

Som bilägare:
Se till att din bil är försäkrad.

 

Har du frågor om bortforsling av bilar, kontakta Malmö stad. 

 

Foto: Patrick Persson