Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Johan Sonja Carlos hlr.jpg

Vuxen-HLR och första hjälpen på distans - enskilda platser

NYHET! Vuxen-HLR och första hjälpen på distans, via Microsoft Teams.

Utbildningens innehåll är samma som den vanliga bortsett från de praktiska bröstkompressionerna och inblåsningarna. Övningarna kommer istället att demonstreras för deltagarna. 

Vill du istället boka HLR och första hjälpen fysiskt på plats går det också bra. Vi kommer att öppna upp för fysiska utbildningar igen från oktober 2021. 

 

Tusen räddade liv i hjärtstopp utanför sjukhus till 2025 

I Svenska Hjärt- och lungräddningsregistrets årsrapport för år 2019 presenteras data om hur många personer i Sverige som räddas till livet med hjärt- och lungräddning (HLR). År 2019 rapporterades totalt 1532 framgångsrika återupplivningsförsök på (906) och utanför sjukhus (626). Det innebär att var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt- och lungräddning i Sverige. Hjärt- och lungräddning i Sverige är en sann folkrörelse och vi vill med vår kunskap och erfarenhet bidra till att ännu fler liv räddas utanför sjukhus. Tillsammans kan vi nå det nationella målet 1000 räddade liv årligen utanför sjukhus.

                                               VAR SJÄTTE TIMME RÄDDAS EN PERSON TILL LIVET
                                               GENOM HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING I SVERIGE 

Fördubbling av livräddaringripanden före ambulansens ankomst

På 90-talet utfördes hjärt- och lungräddning (HLR) innan ambulansens ankomst i cirka 31% av fallen. Denna siffra fortsätter att öka och uppgår nu till 77%. Det innebär att i 77% av alla fall startas HLR innan ambulansens ankomst. Denna dramatiska förbättring är ett resultat av engagemang från enskilda kommuninvånare och samverkan mellan olika organisationer, ambulanssjukvård, räddningstjänst samt polis.

Vi på Räddningstjänsten Syd vill att fler ska känna sig trygga i att kunna utföra HLR så att överlevnadsstatistiken kan fortsätta öka.

Önskar du boka enskilda platser, gå längre ner på sidan och välj ett tillfälle.
Obs! För att undvika problem när du bokar online rekommenderar vi att du använder en annan webbläsare än Internet Explorer.