Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Utrymning_skylt.jpg

Utrymningsövning

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Innehåll

  • Övningen planeras i samverkan mellan instruktörer från Räddningstjänsten Syd och ansvarig i er verksamhet.
  • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök.
  • Räddningstjänsten Syds instruktörer (2-3 st) observerar hur personalen hanterar brandsituationen och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning.
  • Skriftlig dokumentation av utrymningsövningen erbjuds mot ett pristillägg.

Målgrupp
All personal i alla typer av verksamheter. Anläggningsskötare ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge, hantera styrningar samt återställa larmet efter avslutad övning. Våra instruktörer har ingen behörighet att sköta detta.

Förkunskaper
Merparten av deltagande personal bör vara utbildade inom brandskydd. För att få ut så mycket som möjligt av övningen bör samtlig personal ha kännedom om den egna verksamhetens rutiner.

Plats
Hos er.

Tidsåtgång
Cirka 1,5 timmar

Hur ofta bör man genomföra en utrymningsövning?
Räddningstjänsten Syd rekommenderar att utrymningsövning genomförs minst en gång per år.

Kostnad:
Priset för övningen är 4 200:- exklusive moms.
Önskas en skriftlig dokumentation av övningen är priset 5 200:- exklusive moms.

Kontakt och beställning:
E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046-540 47 00