Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utrymningsövning med HLR-case

Från oktober 2021 kommer vi att erbjuda utrymningsövningar igen. Det går bra att boka redan nu!

 

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på er arbetsplats. Övningen ska säkerställa er verksamhets handlingsberedskap vid brand och sjukdomsfall.

Övningens upplägg

  • Övningen planeras i samverkan mellan instruktörer från Räddningstjänsten Syd och ansvarig i er verksamhet.
  • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma samt ta hand om en eller flera skadade personer (HLR). Övningen kan genomföras med eller utan rök.
  • Våra instruktörer (2 st) observerar hur personalen hanterar situationerna och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning.
  • Skriftlig dokumentation av utrymningsövningen tillhandahålls mot ett pristillägg.

Målgrupp

All personal i alla typer av verksamheter. Anläggningsskötare ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge, hantera styrningar samt återställa larmet efter avslutad övning. Våra instruktörer har ingen behörighet att sköta detta.

Förkunskaper

Merparten av deltagande personal bör vara utbildade inom brandskydd och sjukvård. För att få ut så mycket som möjligt av övningen bör samtlig personal ha kännedom om den egna verksamhetens rutiner.

Plats

Hos er.

Tidsåtgång

Cirka 1,5 timme.

Hur ofta bör man genomföra en utrymningsövning?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar utrymningsövning minst en gång per år.

Kostnad

Priset för övningen är 7 475:- exklusive moms.

Bokningsvillkor 

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se 
Telefon: 046-540 47 00