Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandsläckare

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig

Vi erbjuder en SBA-utbildning riktad till dig som arbetar med SBA på din arbetsplats, oavsett om du är ansvarig eller kontrollant. Uttbildningen är 4 timmar lång och ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom SBA-arbetet samt på vilket sätt dessa har betydelse för ett hållbart arbete över tid.

I vår utbildning får du information om det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Innehåll

 • Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor” samt tolkning av denna
 • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter
 • Kännedom om passiva och aktiva brandskyddssystem kopplat till verksamhet och kontroller.
 • Egenkontroll - Vad? Hur? När?
 • Förebyggande brandskydd
  - Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet samt vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler.
 • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
 • Kommunens ansvar i byggprocessen och vid tillsyn av brandskyddet
 • Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt
 • Hur det praktiskt kan tillämpas

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter och brandskyddsansvariga.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om brands spridning och uppkomst (grundläggande brandskyddsutbildning).

Saknar du grundläggande brandskyddsutbildning? Nu finns möjlighet att boka enstaka platser på vissa av våra utbildningar. Mer information och datum för nästa tillfälle hittar du här.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.
Vid utbildning hos er krävs lektionssal med projektorduk/vit vägg.

Tidsåtgång

4 timmar

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.

Max antal deltagare per tillfälle

Vi har öppna tillfällen dit ni anmäler enskilda platser. Önskar ni ett eget tillfälle krävs minst 12 och som mest 20 deltagare.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar det ges tillfälle att genomgå utbildningen minst vart fjärde år eller när behov uppstår på grund av exempelvis personalomsättning.

Kostnad

Priset för utbildningen är 1 025:- exklusive moms per deltagare. 


Aktuella kurser 2020 - SBA för brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig

20 maj

 

 

08.30-12.30

 

 

Lunds brandstation

Lediga platser

27 maj

 

 

08.30-12.30

 

 

Malmö brandstation Centrum

FULLT

9 juni

 

 

08.30-12.30

 

 

Malmö brandstation Centrum

Lediga platser

Anmälan

För anmälan skicka ett mejl till utbildning@rsyd.se och uppge önskat datum, namn på deltagaren, deltagarens e-postadress, faktureringsadress med referens/kst, organisationsnummer och telefonnummer. Bokningsbekräftelse skickas till er per epost.

I kursavgiften ingår en fika, vänligen meddela eventuell specialkost vid din anmälan.

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Inställd utbildning 

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast 7 dagar före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning.