Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig

Räddningstjänsten Syd erbjuder en SBA-utbildning riktad till dig som arbetar med SBA på din arbetsplats, oavsett om du är ansvarig eller kontrollant.

Nyhet! Nu kan du även ta del av vår SBA-utbildning på distans. Läs mer här.

Kvinna i korridor med utrymningsskylt