Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Upp i rök.jpg

Upp i rök - för högstadiet

"Upp i rök" riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande. Utbildningen tar upp konsekvenserna av anlagd brand på ett sätt som skapar eftertanke och ger ett underlag för efterföljande diskussion i klassrummet.

Utbildningen är en del av en nationell satsning mot anlagda bränder. Vi genomför utbildningen i samverkan med Svenska Brandskyddsföreningen och erbjuder den för alla elever på högstadiet.

Bränder och annan vandalisering i skolor är ett stort samhällsproblem som varje år kostar hundratals miljoner kronor. Dessutom stör det den pedagogoska verksamheten i skolan och kan i värsta fall leda till att människor skadas eller dör. För att komma till rätta med problemet kan eleverna nu få kostnadsfri utbildning/information.

Ni bör avsätta två lektionstimmar till utbildningen och vi rekommenderar att en lärare närvarar.

Samtliga skolor i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö erbjuds "Upp i rök". Vi uppmanar alla skolor att anmäla sig. För oss är det viktigt att nå ut till alla.

Vid frågor kontakta Jeanette Ekström 046-540 46 10.

Intresseanmälan till utbildningen Upp i rök