Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - utbildning_sjukvard_jpegmini.jpg

Sjukvård

Räddningstjänsten Syds sjukvårdsutbildning ger dig kunskap i att utföra första hjälpen om en person i din närhet drabbas av olycka eller sjukdomsfall. Du lär dig också att utföra hjärt- och lungräddning.

Innehåll:

  • Hjärt- lungräddning, HLR 30:2
  • Information om hjärtstartare
  • S-ABC: säkerhet, fri luftväg, andning, cirkulation
  • Stabilt sidoläge
  • Konstgjord andning
  • Höga andningshinder
  • Lägga tryckförband vid blödning
  • Förebygga chock
  • Organisera och agera på en olycksplats
  • A.K.U.T – symtom vid Stroke 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla

Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper

Plats
Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.
Vid utbildning hos er krävs följande:
lektionssal med projektorduk/vit vägg samt fri golvyta till de praktiska momenten.
Vi tillhandahåller HLR-dockor till de praktiska övningarna.

Tidsåtgång
3 timmar

Max antal deltagare per utbildning
20 personer

Hur ofta bör man gå utbildningen?
Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att
genomgå sjukvårdsutbildning minst vart fjärde år.

Kostnad
Priset för utbildningen är 7 100:- exklusive moms.
Vid utbildning efter 16:00 tillkommer en avgift på 1 000:-

Kontakt och beställning
E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046-540 47 00