Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - SBA_kontrollant.jpg

Utbildning för brandskyddsombud

I vår utbildning för brandskyddsombud får du information om de sju stegen i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Du informeras också om ansvarsförfarandet mellan nyttjanderättshavare och fastighetsägaren.

Innehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor samt tolkning av denna
  • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter
  • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
  • Förebyggande brandskydd: krav och rekommendationer
  • Kommunens ansvar i byggprocessen och i tillsyn av brandskyddet
  • Vad Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt
    hur det praktiskt kan tillämpas

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till de som ansvarar för eller samordnar det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten.

Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper, men vi ser gärna att deltagarna har tagit del av Räddningstjänsten
Syds råd och anvisningar gällande systematiskt brandskyddsarbete innan utbildningen. Dessa finns att läsa på.Dessa finns att läsa här.

Plats
Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.
Vid utbildning hos er krävs lektionssal med projektorduk/vit vägg.

Tidsåtgång
3,5 timmar

Max antal deltagare per tillfälle
Vi har öppna tillfällen dit ni anmäler enskilda platser. Önskar ni ett eget tillfälle krävs minst  12 och som mest 28 deltagare.

Hur ofta bör man gå utbildningen?
Räddningstjänsten Syd rekommenderar att personer med ansvar för SBA ges tillfälle att genomgå utbildningen minst vart fjärde år eller när behov uppstår på grund av exempelvis personalomsättning.

Kostnad
Priset för utbildningen är 850:- exklusive moms per deltagare.

Aktuella kurser 2018

31 januari 08.30-12.00

Malmö Brandstation Centrum

FULLT

6 mars 08.30-12.00

Malmö Brandstation Centrum

 Lediga platser

12 april 13.00-16.30

Lunds brandstation

 Lediga platser

8 maj 08.30-12.00

Malmö Brandstation Centrum

 Lediga platser

För anmälan skicka ett mejl till utbildning@rsyd.se och uppge önskat datum, namn på deltagaren, faktureringsadress, organisationsnummer och telefonnummer. Bokningsbekräftelse skickas till er per epost.