Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Brandsl_SBA.jpg

Utbildning för brandskyddskontrollant

I vår utbildning för brandskyddskontrollanter får du information om de för rollen relevanta stegen i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Innehåll:

  • Kännedom av Lagen om skydd mot olyckor samt tolkning av denna
  • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter
  • Egenkontroll
    - På vad, hur och när ska kontroller ske
  • Förebyggande brandskydd
    - Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter eller de som utför egenkontrollerna i verksamheten.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att deltagarna har tagit del av Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar gällande punkt 1, 6 & 7 i det systematiskta brandskyddsarbetet innan utbildningen. Dessa finns att läsa på http://www.rsyd.se/foretag/systematiskt-brandskyddsarbete/

Plats:
Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.
Vid utbildning hos er krävs lektionssal med projektorduk/vit vägg.

Tidsåtgång:
2,5 timmar

Max antal deltagare per tillfälle:
Vi har öppna tillfällen dit ni anmäler enskilda platser. Önskar ni ett eget tillfälle krävs minst  12 och som mest 28 deltagare.

Hur ofta bör man gå utbildningen?
Räddningstjänsten Syd rekommenderar att personer med ansvar för SBA ges tillfälle att genomgå utbildningen minst vart fjärde år eller när behov uppstår på grund av exempelvis personalomsättning.

Kostnad:
Priset för utbildningen är 460:- exklusive moms per deltagare.

Kontakt och beställning:
E-post: utbildning@rsyd.se 
Telefon: 046-540 47 00

Aktuella kurser 2017

25 oktober       09.00-11.30

Malmö Brandstation Centrum

FULLT

20 november   13.00-15.30

Lunds brandstation

Fåtal platser kvar

28 november   13.00-15.30

Malmö Brandstation Centrum

Lediga platser

 För anmälan skicka ett mejl till utbildning@rsyd.se och uppge önskat datum, namn på deltagaren, faktureringsadress, organisationsnummer och telefonnummer. Bokningsbekräftelse skickas till er per epost.