Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete för kontrollant & ansvarig

Vi erbjuder en SBA-utbildning riktad till dig som arbetar med SBA på din arbetsplats, oavsett om du är ansvarig eller kontrollant. Utbildningen är 4 timmar lång och ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom SBA-arbetet samt på vilket sätt dessa har betydelse för ett hållbart arbete över tid. I vår utbildning får du information om det systematiska brandskyddsarbetet samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

För mer information och bokning se undermenyn till vänster.