Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heta Arbeten®

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga heta arbeten, till exempel svetsning, samt tillståndsansvariga för heta arbeten. Räddningstjänsten Syd bedriver utbildningen Heta Arbeten i samarbete med Brandskyddsföreningen Skåne.

Målsättning

Utbildningen ska göra dig medveten om de risker som finns och vilket ansvar du har. Du ska känna till de regler, rutiner och metoder som du ska arbeta efter. Dessutom ska du bli medveten om konsekvenserna vid olika tillbud.

Innehåll

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för heta arbeten, det vill säga den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar sju lektionstimmar och avslutas med en praktisk övning med handbrandsläckare.

Kostnad

Utbildningsavgiften för 2023 är 3 375 kr exkl. moms, inkl. certifieringsavgift.

Övrigt

Heta Arbeten-utbildningen tillhör ett av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller under en 5-årsperiod.

Medtag giltig id-handling till kurstillfället. Det sker en obligatorisk identitetskontroll för alla deltagare.

Certifieringstestet ska göras på plats. Medtag uppkopplad smartphone eller surfplatta för enklast hantering.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen här.