Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Svets.jpg

Heta Arbeten®

Utbildningen utförs av Räddningstjänsten Syd i Brandskyddsföreningen Skånes regi

Målgrupp: Kursen är riktad till dem som på något sätt hanterar eller utför heta arbeten.

Varaktighet: Kursen omfattar 8 timmar.

Plats: På Räddningstjänsten Syds övningsplats.

Anmälan: Boka plats på Brandskyddsföreningen Skånes hemsida

Innehåll

Allmänt om Heta Arbeten®

 • Lagstiftningar

 • Vad menas med Heta Arbeten®

 • Om jag inte följer reglerna, vad händer då?

Organisation

 • Behörighet för Heta Arbeten®

 • Tillståndsansvarig

 • Brandvakt

 • Vilka ingår i brandskyddsorganisationen

Brandförebyggande åtgärder

 • Brandorsaker

 • Hur brand uppkommer

 • Brandförlopp

 • Brandspridning

Brandfarliga varor

 • Brandfarliga och explosiva varor

 • Gasflaskor

Släckutrustning och brandsläckning

 • Släckutrustning

 • Brandredskap

 • Brandsläckning

Praktik

 • Handhavande av släckutrustning

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas.  Pris enligt Brandskyddsföreningen Skånes prislista, för närvarande 2 250: - plus en certifieringskostnad på 1 000 kr. Totalpris 3 250 kr + moms per deltagare.

Certifikat (giltighet 5 år), kurslitteratur, fika och lunch är inkluderat i kursavgiften