Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Utbildningen är avsedd för

Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Exempel på verksamheter som utbildningen vänder sig till är grund- och gymnasieskolor med kemisalar, industri, hotell, butik med öppen hantering, rutinlaboratorier, bilverkstäder, vårdcentraler och mindre sjukhus. Utbildning är färskvara och bör därför förnyas med jämna mellanrum.

Utbildningens längd

7,5 timmar.

Kostnad

Utbildningen kostar 3 975 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen här.