Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagstiftningen ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Det finns större och mindre omfattning. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.


För mer information och bokning se i menyn till vänster.