Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Instruktör förevisar användning av brandsläckare

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildningen utförs av Räddningstjänsten Syd i Brandskyddsföreningen Skånes regi.

Målgrupp

Kursen är riktad till verksamheter som hanterar brandfarliga varor.

Varaktighet

Kursen omfattar 8 timmar.

Plats

På Räddningstjänsten Syds övningsplats

Anmälan

Boka plats på Brandskyddsföreningen Skånes hemsida.

Innehåll

Regelverk

 • Vem ska utses till föreståndare
 • Kompetens
 • Vad är brandfarlig vara
 • Hantering
 • Tillsyn

Betryggande

 • Mängd
 • Förvaring
 • Förpackning
 • Avstånd
 • Anslag
 • Märkning

Egenskaper

 • Flampunkt
 • Brännbarhetsområde
 • Termisk tändtemperatur

Installationer

 • Lösa gasflaskor
 • Installerade gasflaskor
 • Gascistern
 • Lösa behållare för brandfarlig vätska
 • Försäljningsställen
 • Hemförvaring

Pris enligt Brandskyddsföreningen Skånes prislista, för närvarande  3 850:- exkl. moms per deltagare.