Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Forest.jpg

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildningen utförs av Räddningstjänsten Syd i Brandskyddsföreningen Skånes regi.

Målgrupp: Kursen är riktad till verksamheter som hanterar brandfarliga varor.

Varaktighet: Kursen omfattar 8 timmar.

Plats: På Räddningstjänsten Syds övningsplats

Anmälan: Boka plats på Brandskyddsföreningen Skånes hemsida.

Innehåll:
Regelverk
·          Vem ska utses till föreståndare
·          Kompetens
·          Vad är brandfarlig vara
·          Hantering
·          Tillsyn

Betryggande
·          Mängd
·          Förvaring
·          Förpackning
·          Avstånd
·          Anslag
·          Märkning

Egenskaper
·          Flampunkt
·          Brännbarhetsområde
·          Termisk tändtemperatur

Installationer
·          Lösa gasflaskor
·          Installerade gasflaskor
·          Gascistern
·          Lösa behållare för brandfarlig vätska
·          Försäljningsställen
·          Hemförvaring

Pris enligt Brandskyddsföreningen Skånes prislista, för närvarande  3 850:- exkl. moms per deltagare.