Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Instruktör förevisar användning av brandsläckare

Föreståndare brandfarlig vara

Nu finns det ett nytt och modernt utbildningskoncept för personer som är utsedda att vara föreståndare för brandfarlig vara i organisationer. Konceptet bygger på de kompetenskrav som finns angivna i Lag om (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor och den utbildningsnorm (SBF 2014:1) som Brandskyddsföreningen lanserade hösten 2015.

Enligt lagstiftningen ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Det finns större och mindre omfattning. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Utbildningen är avsedd för

Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Exempel på verksamheter som utbildningen vänder sig till är grund- och gymnasieskolor med kemisalar, industri, hotell, butik med öppen hantering, rutinlaboratorier, bilverkstäder, vårdcentraler och mindre sjukhus. Utbildning är färskvara och bör därför förnyas med jämna mellanrum.

Utbildningens längd

7,5 timmar.

Kostnad

3 850 kr exkl. moms. Distansutbildningen kostar 3 700 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen här.