Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandskyddsutbildning distans

Med anledning av covid-19 erbjuder vi nu vår brandskyddsutbildning lärarledd på distans för att så många som möjligt ska få möjligheten att skaffa den kunskap som behövs.

Brandskyddsutbildning på distans har samma innehåll som den grundläggande brandskyddsutbildningen där du får kunskap om hur och varför bränder uppstår, samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Enda skillnaden är att den praktiska släckdelen är borttagen, men det kommer finnas möjlighet att komplettera med den praktiska delen vid ett annat tillfälle om så önskas.

Utbildningen genomförs digitalt via Microsoft Teams. Deltagarna ansluter via en inbjudan från oss och det går bra att använda dator, telefon eller surfplatta. Uppkopplingen till utbildningen kan göras via Microsoft Teams app vilken kan laddas ned kostnadsfritt eller via webben (Microsoft Edge rekommenderas som webbläsare).

För ytterligare frågor eller bokning, kontakta oss på 046-540 47 00 eller utbildning@rsyd.se.

Innehåll

 • Brandteori
  - bränders uppkomst/brandförlopp
  - brandorsaker
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd
  - brandceller/sprinkler etc
 • Utrymning
  - utrymningsvägar
  - mänskligt beteende och agerande vid brand
 • Larm
  - brandvarnare/automatiskt brandlarm 
  - SOS 112
 • Den enskildes ansvar
  - lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Tidsåtgång

Utbildningen pågår 2 timmar och 15 minuter. Vänligen respektera start- och sluttid.

Max antal deltagare per utbildning

20 personer

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att genomgå brandskyddsutbildning minst vart fjärde år.

Kostnad

Priset för utbildningen är 7 200:- exklusive moms. Bokar ni samtidigt in en tid för släckövningen blir priset totalt 10 500:- dvs en rabatt på 1615:-

Bokningsvillkor 

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046 540 47 00