Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - CHECKLISTA förstärkt brandskydd.jpg

Brandskyddsutbildning Förstärkt brandskydd gruppbokning

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Det här materialet är specifikt anpassat för dig som arbetar med särskilt riskutsatta personer i deras hemmiljö, t.ex. som hemtjänstpersonal. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare.

Innehåll

 • Riskbild och problembild 
  - vem omkommer i bränder? 
  - de vanligaste orsakerna till brand 
 • Den enskildes ansvar 
  - lagen om skydd mot olyckor (LSO)  
  - socialtjänstlagen 
 • Brandteori 
  - bränders uppkomst/brandförlopp 
  - brandorsaker 
 • Riskbedömning av hemmiljö (gruppövning) 
  - checklista Förstärkt brandskydd i hemmiljö (för nedladdning)
 • Larm 
  - att larma SOS 112 
  - brandvarnare och släckutrustning 
  - hjälpmedel som finns att tillgå 
 • Byggnadstekniskt brandskydd 
  - brandceller 
 • Den gemensamma arbetsplatsen 
  - systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
  - utrymning 
 • Praktisk övning med handbrandsläckare samt brandfilt 

Målgrupp

Beslutsfattare som t ex sektionschef, biståndshandläggare etc. Hemtjänstpersonal eller annan personal som på olika sätt verkar i den boendes hemmiljö. 

Förkunskaper

Denna lärarledda utbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.

Vid utbildning hos er måste ni tillgodose följande:

 • Parkering ska finnas för bil och släp. Ekipaget är 10 meter långt.
 • Uppställningsplats på grus/asfalt: fritt minst 5 meter runt om släpet.
 • Helst privat parkering/gårdsplan annars tillser kunden att parkeringsbolag kontaktas för avspärrning.

Undervisningssal ska vara lämplig för minst 20 personer. Projektorduk alternativt vit vägg ska finnas samt bord att ställa projektor på.

Tidsåtgång

Utbildningen pågår 3 timmar.

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.

Max antal deltagare per utbildning

20 personer.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att genomgå brandskyddsutbildning minst vart fjärde år.

Kostnad

Priset för utbildningen i våra lokaler är 10 920 kr exklusive moms.
Priset för utbildning hos kund är 12 110 kr exkl. moms.
Vid utbildning efter 16:00 (enbart i våra lokaler) tillkommer en avgift på 1 190 kr.

Vegetarisk fika ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Syds lokaler.

Bokningsvillkor 

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046 540 47 00