Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandskyddsutbildning

Vi fortsätter att anpassa vår verksamhet

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och Region Skånes föreskrifter, råd och rekommendationer och vi tillämpar nödvändiga förhållningsregler för att bidra till en fortsatt begränsad smittspridning. Det kan till exempel handla om hur vi genomför utbildningar, säkrar avståndet mellan deltagarna eller att vi tillfälligt tar bort fikan under de fysiska utbildningarna. Allt för att det ska vara så säkert som möjligt både för oss och för dem vi utbildar.   

Vi vill uppmana alla att fortsätta följa myndigheternas råd och restriktioner. Vi har alla ett ansvar, och det är bara tillsammans som vi kan bidra till den minskade smittspridningen.


Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare (vattensläckare).

I undermenyn till vänster hittar du mer information om våra brandskyddsutbildningar.