Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare (vattensläckare).

I menyn till vänster hittar du mer information om våra brandskyddsutbildningar.