Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - hlr barn liggande.jpg

Barn-HLR och första hjälpen

På gång just nu! Med anledning av pandemin har vi pausat våra HLR- och första hjälpen utbildningar sedan hösten 2020. Vi håller just nu på att undersöka behovet hos våra kunder för att se över möjligheterna att återuppta utbildningarna under våren och framöver. För att delta i undersökningen klicka på alternativet som passar er verksamhet bäst.

 

 • Om du föredrar DIGITAL HLR och första hjälpen utbildning klicka här.
 • Om du föredrar att i mindre grupper genomföra en HLR och första hjälpen utbildning FYSISKT PÅ PLATS klicka här.

 

I vår utbildning Barn-HLR och första hjälpen (1–8 år) lär du dig vad du ska göra om ett barn i din närhet drabbas av en olycka eller akut sjukdom. Du lär dig även vilka de mest vanliga barnolycksfallen är och hur de kan förebyggas.

Kursinnehåll 

 • Vad kan skada barnet?
 • Hur kan du förebygga skadorna?
 • Fri luftväg
 • Vad gör du om ett barn sätter i halsen?
 • Metod vid andningsstopp
 • Förgiftningar
 • Hjärt- lungräddning
 • Lägga tryckförband
 • Förebygga cirkulationssvikt

Vi tillhandahåller HLR-dockor till de praktiska övningarna. 

Målgrupp

Utbildningen är riktad till alla anställda.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Syd eller hos er.

Vid utbildning hos er krävs följande:

 • Parkerings-/avlastningsmöjligheter max 50 meter från utbildningslokalen pga tunga utbildningsväskor.

 • Lektionssal med projektorduk/vit vägg samt fri golvyta till de praktiska momenten.

 • Vi tillhandahåller HLR-dockor till de praktiska övningarna.

 • Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen

Max antal deltagare per tillfälle

20 personer.

Tidsåtgång

3 timmar.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att genomgå Barn-HLR o första hjälpen-utbildningen minst vart fjärde år.

Kostnad

Priset för utbildningen är 7 635:- exklusive moms.
Vid utbildning efter 16:00 tillkommer en avgift på 1 060:-
Vid utbildning hos kund tillkommer en avgift  på 1 060:-

Bokningsvillkor 

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046-540 47 00