Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - hlr barn liggande.jpg

Barn-HLR och första hjälpen på distans - gruppbokning

NYHET! Barn-HLR och första hjälpen på distans, via Microsoft Teams.

På grund av rådande omständigheter kommer vi att genomföra våra utbildningar i Barn-HLR och första hjälpen på distans tills vidare. Önskar du istället boka Barn-HLR och första hjälpen fysiskt på plats går det också bra. Vi öppnar upp för fysiska utbildningar igen från oktober 2021. Kontakta oss vid frågor eller bokning.

Utbildningens innehåll är samma som den vanliga bortsett från de praktiska bröstkompressionerna och inblåsningarna. Övningarna kommer istället att demonstreras för deltagarna. För de som önskar komplettera med HLR-övningar längre fram kommer den möjligheten att finnas.

 

Tusen räddade liv i hjärtstopp utanför sjukhus till 2025 

I Svenska Hjärt- och lungräddningsregistrets årsrapport för år 2019 presenteras data om hur många personer i Sverige som räddas till livet med hjärt- och lungräddning (HLR). År 2019 rapporterades totalt 1532 framgångsrika återupplivningsförsök på (906) och utanför sjukhus (626). Det innebär att var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt- och lungräddning i Sverige. Hjärt- och lungräddning i Sverige är en sann folkrörelse och vi vill med vår kunskap och erfarenhet bidra till att ännu fler liv räddas utanför sjukhus. Tillsammans kan vi nå det nationella målet 1000 räddade liv årligen utanför sjukhus.

                                               VAR SJÄTTE TIMME RÄDDAS EN PERSON TILL LIVET
                                               GENOM HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING I SVERIGE 

Fördubbling av livräddaringripanden före ambulansens ankomst

På 90-talet utfördes hjärt- och lungräddning (HLR) innan ambulansens ankomst i cirka 31% av fallen. Denna siffra fortsätter att öka och uppgår nu till 77%. Det innebär att i 77% av alla fall startas HLR innan ambulansens ankomst. Denna dramatiska förbättring är ett resultat av engagemang från enskilda kommuninvånare och samverkan mellan olika organisationer, ambulanssjukvård, räddningstjänst samt polis.

Vi på Räddningstjänsten Syd vill att fler ska känna sig trygga i att kunna utföra HLR så att överlevnadsstatistiken kan fortsätta öka.


Kursinnehåll

En digital utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen med inriktning barn (0-18 år). I vår Barn-HLR och första hjälpen-utbildning lär du dig vad du ska göra om ett barn i din närhet drabbas av en olycka eller akut sjukdom. Du lär dig även vilka de mest vanliga barnolycksfallen är och hur de kan förebyggas. S-XABCDE är tankesättet som vi lär ut, vilket är metoden som blåljuspersonal använder sig av.

  • Demonstration av hjärt- och lungräddning (HLR) inkl. hjärtstartare
  • Första hjälpen 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Plats

Microsoft Teams, lärarledd på distans.

Tidsåtgång

2 timmar.

Max antal deltagare per utbildning

20 personer.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att
genomgå HLR- och första hjälpen-utbildning minst vart fjärde år.

Kostnad

Priset för utbildningen är 5 930 kr exkl. moms. Vid utbildning efter kl. 16.00 tillkommer en avgift på 1060 kr. 

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Övrigt

Denna lärarledda distansutbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg.
Du kommer att få en inbjudan med en länk till utbildningen via Microsoft Teams ca 1 vecka innan kurstillfället.

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046-540 47 00