Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Automatlarm.jpg

Anläggningsskötare

Utbildningen för anläggningsskötare syftar till att ge kunskap och information som bidrar till att antalet onödiga larm kan reduceras samt att skapa och upprätthålla en driftssäker anläggning för verksamheten. Utbildningen utgår från regelverket SBF 110:7.

Vi väntar på en ny anläggningsskötarutbildning från Brandskyddsföreningen, vilket gör att vi troligtvis inte har möjlighet att erbjuda denna utbildning förrän våren/sommaren 2019.

Innehåll

 • Anläggningsskötarens roll och arbetsuppgifter
 • Brandlarmets uppbyggnad
 • Byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd
 • Onödiga larm, problem och lösning
 • Genomgång av händelsekedjan vid larm
 • Räddningstjänsten Syds kvalitetskrav och automatlarmsavtal
 • Praktisk övning:
  - rutiner SOS Alarm
  - utförande av månads- och kvartalsprov 
  - från- och tillkopplingar.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till anläggningsskötare eller till de som ansvarar för eller utför prov av brandlarmsanläggning.

Förkunskaper
Vi förutsätter att ni har grundläggande kunskap gällande hantering av er befintliga automatlarmsanläggning. Provutrustning för kvartals- och månadsprov skall finnas på plats. Med provutrustning menar vi provgas till rökdetektorer alternativt lämplig utrustning anpassad för de typer av detektorer som finns hos er. Tänk på att en provstång kan behövas eftersom många detektorer sitter högt upp.

Plats
Utbildningen genomförs hos er. Tänk på att lokal med filmduk eller vit vägg ska finnas.  

Tidsåtgång
6 timmar

Max antal deltagare per utbildning
4 personer/tillfälle

Hur ofta bör man gå utbildningen?
Räddningstjänsten Syd rekommenderar att utbildningen bör genomföras vart femte år.

Kontakt och beställning
För tillfället väntar vi på en ny anläggningsskötarutbildning från Brandskyddsföreningen, vilket gör att vi troligtvis inte har möjlighet att erbjuda denna utbildning förrän vvåren/sommaren 2019.
E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046-540 47 00

Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.