Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

System för utveckling av operativa ledare

För ett antal år sedan omstrukturerades räddningsverkets, numera MSB:s, utbildningar. Befälsutbildningarna har slagits samman till en gemensam utbildning för hel- och deltid. De nuvarande befälsutbildningarna, räddningsledare A och räddningsledare B är avsevärt kortare än de tidigare förman heltid och brandmästare-utbildningarna. Detta gör att räddningstjänsterna måste ta ett större eget ansvar för kompetensutveckling.

I takt med att riskbilden i samhället har förändrats har även kraven på vad räddningstjänsten ska kunna hantera ändrats och kommer att fortsätta förändras ytterligare i framtiden.

MSBs utbildningar ger en bra grund men det krävs kompletterande utbildningsinsatser och kontinuerlig kompetensutveckling för att möta både dagens krav och framtidens behov.

System för utveckling av Operativa Ledare (SOL)
Med SOL vill Räddningstjänsten Syd ta ett helhetsgrepp avseende kompetensutveckling av operativa ledare och ge medarbetare möjlighet att utvecklas individuellt och ta ansvar för sin egen framtid. 

Uppdragets syfte
Uppdragets syfte har varit att utveckla ett kvalitetssäkrat koncept för kompetensutveckling av operativa ledare. Konceptet bygger på en helhetssyn som både omfattar ren sakkunskap i de olika rollerna och en syn på lärande. Systemet för utveckling av operativa ledare har lanserats under våren 2015, med en tydlig koppling till Räddningstjänsten Syds chefs- och ledarprogram.

Läs slutrapporten