Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jir - jämställdhet i räddningstjänsten

Räddningstjänsten Syd deltar tillsammans med andra räddningstjänstförbund i ett projekt som samordnas av Sveriges kommuner och landsting.

 Projektet handlar om att skapa förutsättningar för kommunal räddningstjänst att ge jämställd och bra service på lika villkor och därmed förhindra olyckor och skadeverkningar. I projektet arbetar vi bland annat med könsuppdelad insatsstatistik, upphandlingar och uppföljningssystem för att mäta jämställd service.

Läs mer i broschyren "Jämställdhetsintegrering i räddningstjänsten"